Tuesday, August 24, 2010

NAGIOS/Centreon: Troubleshooting Graphs

Troubleshooting:Graphs

From Wiki Centreon

Here is a short conversation "how to" troubleshoot graphs in centreon:

Conversation:
.. I know, currently this is only a log from an IRC session, but me (or any volunteers) may turn this in a good and structured HowTo :)
(14:22:09) grandmoun: How can i create graphs in centreon??
(14:28:27) nfilus: graphs are autogenerated, if the service you defined returns performance data
(14:29:01) zelia5: how do i generate perfdata ? ^^
(14:31:09) nfilus: # /usr/local/nagios/libexec/check_centreon_ping -H www.google.de
(14:31:15) nfilus: GPING OK - rtt min/avg/max/mdev = 23.269/23.269/23.269/0.000 ms|time=23.269ms;20;40;; ok=1
(14:31:25) nfilus: |time .... is the perfdata

Thursday, August 12, 2010

How to convert UNIX/LINUX time to readable format

How to get the current epoch time
date +%s
Convert from human readable date to epoch
date +%s -d"Jan 1, 1980 00:00:01"
Convert from epoch to human readable date
date -d @1190000000

Monday, August 2, 2010

Unsuccessfull reverse DNS lookup can cause FTP server connection time outs on AIX!!!!

Na FTP klientech běžících na Windows a připojujících se na FTP server na AIXu jsem měl nedávno problém, že FTP klienti po navázání session na FTP server nedostali zpět odpověď od FTP serveru. Někdy se připojení podařilo úspěšně.
Když se spojení nepodařilo navázat, vrátila se na FTP klientu na Windows tato hláška:
ftp host.domain.xx
Connected to host.domain.xx
Connection closed by remote host.


Po sledování síťového provozu na klientu (Wireshark) i serveru (tcpdump host IP_address) jsem došel k závěru, že server neposílá Welcome message.
Prostě po navázání TCP session nedošlo k navázání komunikace na úrovni FTP protokolu.

Důvodem bylo to, že AIX a nastavené DNS servery nedokázaly odpovědět na reverzní lookup FTP serveru.
Tím docházelo k time-out-ům.

Problém jsem vyřešil tak, že jsem přidal přepínač c do parametru spuštění FTP serveru v konfiguračního souboru inted a znovu načetl konfigurační soubor.
> vi /etc/inetd.conf
ftp     stream  tcp6    nowait  root    /usr/sbin/ftpd         ftpd -lc
> refresh -s inetd

Informace k FTP na AIX na stránkách IBM:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/aix/v6r1/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.cmds/doc/aixcmds2/ftpd.htm

ESX 4.1 je poslední verzí plného ESX serveru! Co bude dál?

Společnost VMware na konci v července oznámila, že verze ESX 4.1 je poslední verzí, která bude podporovat obě verze ESX serveru a to jak "plný" ESX tak i "tenkou" verzi ESXi. ESX je COS (Console Operating System) a tedy konzolový operační systém obsahující hypevisor, který je určený čistě k virtualizaci.
Verze ESXi byla vydána v roce 2007 z důvodu vyšší úrovně spolehlivosti, robustnosti, výkonnosti a bezpečnosti pro virtuální prostředí. Myslím, že to byl správný krok a navíc jsme měli možnost volby, zda tenký nebo plný ESX server. Výhody verze ESXi spočívaly v menším množství a četnosti patchů a v jednoduchosti administrace. Nevýhody verze "i" však byly např., když jsme potřebovali něco naskriptovat anebo ve verzi 3.5 nastavit flow control pro iSCSI. Z tohoto důvodu jsem byl přinucen přejít zpět na "plnou" verzi. Vznikaly tady bariéry, které se postupně snažili odstraňovat, a tím nejspíše dospěli k rozhodnutí o vývoji jen jedné verze.
Myslím, že i přechod jen na jednu ESXi verzi, je tím správným krokem. Ulehčí to rozhodnutí, zda instalovat tu či onu verzi. Pokud bude jen jedna verze, tak všichni budou mít stejné a takové požadavky, jako měli na "plnou" verzi a VMware bude spolu s partnery tyto limity překonávat pomocí API rozhraní a remote CLI.
Uvidíme, co nám tato změna přinese.....
Při příležitosti upgrade stávajícího prostředí z verze 3.5 na 4.1 budu zvažovat i návrat na verzi "i".
A co vy, jakou verzi používáte vy a přejdete na verzi i? Bude vám chybět cron a shell?


Zde je stručný přehled, na co bychom se měli při přechodu zaměřit:
  • Nahrazení COS-based hardware monitoringu CIM-based nástroji
  • Nahrazení COS-based backup technologií produkty používající vStorage APIs
  • Nahrazení COS-based scriptů pomocí VMware Management Assistant, the vCLI, nebo vSphere PowerCLI

Srovnání vlastností verzí ESX a ESXi

Informace o poslední vydané verzi ESXi 4.1:
http://blogs.vmware.com/esxi/2010/07/its-here-the-latest-version-of-esxi.html


Čerpáno z blogu společnosti VMware:
http://blogs.vmware.com/vsphere/2010/07/esx-41-is-the-last-esx-what-do-i-do-now.html