Thursday, May 13, 2010

Chmod calculator - chmod kalkuačka

Tahák ve formě chmod kalkulačky pro UNIX a LINUXáře :-))
chmod xxx jmeno_souboru_nebo_adresare
kde x je soucet hodnot jednotlivých oprávnění: Read = 4, Write = 2, Execute = 1

Chmod
Permission Owner Group Other
Read
Write
Execute

No comments:

Post a Comment