Friday, September 24, 2010

CZE - How to work around the problem with thumbnails regeneration timeout in PrestaShop

Již několikrát jsem řešil nepříjemný problém s regenerací miniatur - obrázků v PrestaShopu.
Pokud máte 100 a více zboží v eshopu a timeout pro php skripty nastaven na 1 minutu tak se asi při 100 tém zboží přeruší proces regenerace a zobrazí se prázdná stránka nebo chyba s překročením limitu pro běh skriptů. Nezoufejte :-)
Našel jsem zajímavý návod, jak obejít tento problém:
  1. Vytvořit složku tmp ve složce /prestashop_home/img/p
  2. Spustit regeneraci miniatur
  3. Přesunout soubory / obrázky zboží, pro které již došlo k vygenerování miniatur to vytvořené složky
  4. Dále opakovat body 2 a 3 dokud nejsou vygenerovány miniatury pro všechny soubory a to poznáte tak, že se vám zobrazí zpráva "Thumbnails successfully regenerated" a v češtině "Miniatury úspěšně regenerovány"
  5. Přesunout všechny soubory z /prestashop_home/img/p/tmp zpět do /prestashop_home/img/p/

Wednesday, September 8, 2010

Redefining TSM Library and Drives for UNIX OS

Have you experienced problem with offline path of drive and library in TSM server?
Have you received these errors?
ANR0523W Transaction failed - error on output storage device
ANR8300E I/O error on library (OP=xx, CC=xx, KEY=xx, ASC=xx, ASCQ=xx, SENSE=xx)
ANR8301E I/O Error on library
ANR8355E I/O error reading label for volume NNNNNN on drive XXXXX
ANR8359E Media fault detected on volume NNNNNN in drive XXXXX
ANR8441E Initialization failed for SCSI library
ANR8779E Unable to open drive XXXXX, error number=ZZZ
ANR8944E Hardware or media error on drive
ANR8963E Unable to find path to match the serial number defined for drive
or
ANR3512E RECLAIM STGPOOL: Error encountered in accessing data storage - insufficient number
of mount points available for removable media.
ANR1463E RUN: Command script BCK_RECLAIM completed in error.
ANS8001I Return code 14.
or
ANR8840E      Unable to open device /dev/smc0 with error
ANR8840E      Unable to open device /dev/rmt0 with error
ANR8840E      Unable to open device /dev/rmt1 with error
or
UPDATE PATH source destination SRCTYPE=SERVER AUTODetect=Yes DESTTYPE=DRIVE LIBRARY=name DEVICE=/dev/rmt0 ONLINE=YES
ANR8420E UPDATE PATH: An I/O error occurred while accessing drive .
ANS8001I Return code 15.


IBM guys have made nice "How to redefine TSM Library and Drives for UNIX OS"
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21376419&myns=swgtiv&mynp=OCSSGSG7&mync=E