Monday, August 2, 2010

Unsuccessfull reverse DNS lookup can cause FTP server connection time outs on AIX!!!!

Na FTP klientech běžících na Windows a připojujících se na FTP server na AIXu jsem měl nedávno problém, že FTP klienti po navázání session na FTP server nedostali zpět odpověď od FTP serveru. Někdy se připojení podařilo úspěšně.
Když se spojení nepodařilo navázat, vrátila se na FTP klientu na Windows tato hláška:
ftp host.domain.xx
Connected to host.domain.xx
Connection closed by remote host.


Po sledování síťového provozu na klientu (Wireshark) i serveru (tcpdump host IP_address) jsem došel k závěru, že server neposílá Welcome message.
Prostě po navázání TCP session nedošlo k navázání komunikace na úrovni FTP protokolu.

Důvodem bylo to, že AIX a nastavené DNS servery nedokázaly odpovědět na reverzní lookup FTP serveru.
Tím docházelo k time-out-ům.

Problém jsem vyřešil tak, že jsem přidal přepínač c do parametru spuštění FTP serveru v konfiguračního souboru inted a znovu načetl konfigurační soubor.
> vi /etc/inetd.conf
ftp     stream  tcp6    nowait  root    /usr/sbin/ftpd         ftpd -lc
> refresh -s inetd

Informace k FTP na AIX na stránkách IBM:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/aix/v6r1/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.cmds/doc/aixcmds2/ftpd.htm

No comments:

Post a Comment