Friday, September 24, 2010

CZE - How to work around the problem with thumbnails regeneration timeout in PrestaShop

Již několikrát jsem řešil nepříjemný problém s regenerací miniatur - obrázků v PrestaShopu.
Pokud máte 100 a více zboží v eshopu a timeout pro php skripty nastaven na 1 minutu tak se asi při 100 tém zboží přeruší proces regenerace a zobrazí se prázdná stránka nebo chyba s překročením limitu pro běh skriptů. Nezoufejte :-)
Našel jsem zajímavý návod, jak obejít tento problém:
  1. Vytvořit složku tmp ve složce /prestashop_home/img/p
  2. Spustit regeneraci miniatur
  3. Přesunout soubory / obrázky zboží, pro které již došlo k vygenerování miniatur to vytvořené složky
  4. Dále opakovat body 2 a 3 dokud nejsou vygenerovány miniatury pro všechny soubory a to poznáte tak, že se vám zobrazí zpráva "Thumbnails successfully regenerated" a v češtině "Miniatury úspěšně regenerovány"
  5. Přesunout všechny soubory z /prestashop_home/img/p/tmp zpět do /prestashop_home/img/p/
Doufám, že vám tento návod pomůže.

Pokud je to na vás příliš složité anebo chcete, aby to mohli dělat lidé přímo z BO, tak doporučuji tento placený modul http://addons.prestashop.com/cs/back-office-tools/676-regenerate-thumbnails.html, který generuje jedno zboží po druhém a nedojde tak k timeoutům

Anebo upravit BO tak, aby po neúspěšném generovaním miniatur (kdy dojde ke smazání všech miniatur a následnému částečnému generování) došlo ke generování miniatury jen pro zboží, u kterého miniatury ještě vygenerované nejsou. Návod zde: http://webxadmin.net/image-regeneration-new-only/

No comments:

Post a Comment